Fästet och Farnese slottet

Enligt de befintliga historiska dokumenten grundades Valentanos slott runt 1053. Man kan anta att då muren omgav fäste med tornet, kyrkan och de första husen. Kriget mellan Orvieto e Viterbo medförde många förstörningar och ombyggningar av slottet. En stor eld, som stoppades enligt traditionen av S:ta Agata, brände ner en stor del byn.  Slottet, tillsammans med det oktogonala tornet, återuppbyggdes 1296. 1327 drabbades slottet av allvarliga skador och ytterligare skador orsakades 1350 av de trupperna ledda av Viterbo prefekten Giovanni di Vico.

L'antica costruzione vista dal Monte Starnina
Tryck på bilden för att förstora

Friden för slottet kom äntligen med familjen Farnese, som fick ägodel av det 1354, när Egidio Albornoz var kardinal i Viterbo och påven satt i Avignone. Familjen Farnese blev alltså fursten av Valentano och flera andra grannbyar.

L'imponente maschio ottagonale

Slottet beboddes ständigt av familjen från 1400-talet när en stor del renoverades och det lilla runda tornet på östsidan byggdes. Ytterligare renoveringsverk gjordes i slutet av 1400, när kärleksgården skapades för att fyra bröllopet mellan Angelo Farnese, sonen till Pier Luigi, och Lella Orsini från Pitigliano. De fina kapitälen skapades av en viss Lorenzo, stenhuggare från Florens. Gården visar bröllopet genom föreningen av de två familjernas vapen och genom allegori av den blommande Farnese liljan som finns på kapitäl på bottenvåning.

Andra renoveringar gjordes 1519 för att fyra bröllopet mellan Pier Luigi Farnese och Gerolama Orsini, med bidrag av Antonio da Sangallo d.y. (t.ex. brunnet och öppen spis som finns på Sala Ducale). Det var de viktigaste åren i slottets liv eftersom viktiga personer föddes här, som t.ex. Alessandro och Ranuccio, framtida kardinaler, hertigar Ottavio och Orazio samt Vittoria, hertiginna av Urbino. 1534 valdes Alessandro Farnese som påve med namnet Paolo III. Han beordrade byggandet av den stora loggian med elva bågar som finns på västra sidan och heter alltså loggia Paolo III. 1537 blev Pier Luigi hertig av Castro och 1545 av Parma och Piacenza. Slottet beboddes fortfarande av hertiginna Gerolama Orsini och sonen kardinal Alessandro Farnese som ville bygga en målad trappa mot sina rum. Farnese tvingades lämna slottet 1649 efter kriget mot kyrkostaten och förstöringen av Castro, hertigdöms huvudstad.

Il Castello e la Rocca. Sulla sinistra il campanile della Collegiata

Slottet användes först som spannmålsmagasin och fängelse och förvandlades senare till kloster där Dominikanorden nunnor byggdes en helig trappa. Under Risorgimento bodde i slottet en garnison av zuaver, franska soldater skickades hit av påve Pius IX för att kämpa mot Garibaldis män (1867-1870).
1930 flyttades nunnor till Gubbio och slottet användes som grundskola och bostad. Slottet övergavs 1957 och renoverades 1979. Idag finns stadsbibliotek och Tuscias förhistoriska Museet i slottet.

La Rocca vista da sotto il loggiato

Översatt av Federico Matarrelli