1900-talet

Valentanos situation var i början av 1900-talet inte annorlunda från andra byar i Viterbo provins där fattigdom var spred och rikedom koncentrerades i få rika familjer och församlingar. Bara efter det första världskriget fick många invånare lite mark för självförsörjande. Senare delades marken ytterligare.

Under juni 1944 korsade frontlinjen byn och under slaget mellan tyska soldater och allierade dog elva civilpersoner.

Ingresso di Palazzo Vitozzi, tristemente famoso per la bomba che vi cadde nel giugno del 1944 Particolare dell'arco del "Portonaccio". Evidente la mancanza di una delle bugne, divelta dall'esplosione
Tryck på bilden för att förstora

Efter andra världskriget många familjer (ca. 100) lämnade byn  och flyttade till Pescia Romana där de fick marken efter jordbruksreformen. Befolkningen som hittills räknade 3826 invånare (historisk maximum) sjönk till 3218 år 1961. Trenden fortsatt i några år och stabiliserades runt 2925 invånare trots att byns yta blev mycket större.

Översatt av Federico Matarrelli